Skip to main content Skip to footer

Grønt ansvar

Ansvar for verden omkring os

Sådan tager vi grønt ansvar

 

Hos Ikonlabel ser vi det som en selvfølge, at vi forholder os til miljø, klima og verden omkring os. Kunder, nuværende og kommende medarbejdere skal være trygge ved, at vi tager aktivt stilling og sætter initiativer i gang, der flugter med den grønne dagsorden.

Arbejdet er i gang, og vi forventer en snarlig ISO 14001-miljøcertificering af vores produktionsfaciliteter i Brøndby. Umiddelbart efter bliver der sat en tilsvarende proces i gang for vores faciliteter i Vordingborg.

Vi arbejder løbende med levering af miljødata til vores kunder i forbindelse med CO2-rapportering. Vi hilser kravene om større transparens og sporbarhed velkommen, og vi følger regler og retningslinjer for branchen.

Ikonlabel er med i GCO – Grøn Cirkulær Omstilling. Det er et landsdækkende program, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle forretningen i en mere bæredygtig og cirkulær retning.

Ikonlabel arbejder løbende på at minimere affaldsmængden, ligesom vi naturligvis bortskaffer affald og rester af materialer efter forskrifterne. Vi fremmer også en miljøbevidst adfærd blandt medarbejderne.

Der foregår en stadig udvikling af mere miljøvenlige materialer i vores branche, og den udvikling følger vi tæt. Vi søger altid at vælge materialer og farver mv. med det laveste aftryk på miljø og klima.

I den daglige produktion sigter vi mod at bruge så små mængder stoffer som muligt. Vi lader valserne køre helt tørre og genererer et absolut minimum af kemikalier.